Termes i condicions

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web comandes.pastaslacosanostra.com (d'ara endavant , la “Web”) és titularitat de SERVI-CIRE I SL en endavant "PASTES LA COSA NOSTRA", amb domicili social a AVD. CERDANYA, 10 - 25200 - CERVERA (LLEIDA), amb NIF B25504689.

Condicions d'ús

Aquestes Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del Web i regulen les relacions jurídiques entre PASTES LA COSA NOSTRA i el client.

L'accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l'acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d'Ús. Si no estiguessis d'acord amb aquestes condicions t'has d'abstenir d'utilitzar aquesta pàgina.

La visita al lloc eCommerce per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de PASTAS LA COSA NOSTRA o qualsevol altra persona física o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per PASTAS LA COSA NOSTRA, al lloc eCommerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per PASTAS LA COSA NOSTRA està dirigit a majors d'edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per les presents Condicions d'Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d'alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

 

Registre dels usuaris

La utilització dels serveis prestats per PASTAS LA COSA NOSTRA. i la compra a la Web requereix el registre com a usuari a la Web. Amb la finalitat de completar el registre caldrà aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privadesa.

Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d‟aquestes dades (RGPD).

 

Comandes

Un cop realitzada una comanda, t'arribarà un missatge confirmant la recepció del mateix així com amb informació sobre l'enviament i la facturació de la comanda realitzada.

 

Forma de pagament

L'adquisició de serveis o productes a través de la Web permet les següents formes de pagament:

  • Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit mitjançant un TPV virtual.
  • Pagament mitjançant transferència bancària.

 

Preus

Els preus dels productes són els indicats a la descripció que se'ls adjunta. Tots els preus indicats a la descripció de producte s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

Condicions d'enviament

Els enviaments es realitzaran una vegada formalitzada la confirmació de la comanda els dies de repartiment estipulats a l'acord de distribuïdor. Per a clients particulars, el repartiment es fa mitjançant transport propi els divendres.

Només s'admeten comandes a Espanya, a l'àmbit de la Península Ibèrica i Balears (Excloses Illes Canàries, Ceuta i Melilla)

El preu de l'enviament nacional (Espanya península i Balears):

  • GRATUÏT

Preus amb impostos aplicables inclosos.

 

Garantia de béns de consum i devolucions

Com a client, tens la consideració de consumidor de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, “TRLGDCU”).

En conseqüència, comptes amb el dret de desistiment que consisteix que puguis deixar sense efecte el contracte subscrit sense necessitat de justificar la teva decisió durant els catorze (30) dies naturals des que es rebi el bé adquirit.

Hauràs de manifestar la teva intenció de desistir en el termini indicat enviant un correu a pastaslacosanostra@pastaslacosanostra.com o trucant al nostre servei d'atenció al client i procedir a la devolució del producte, reemborsant-te el preu abonat un cop comprovat l'estat de la mercaderia.

Per procedir a una devolució haurà d'indicar les dades del client i referència de la comanda així com els productes a tornar i el motiu, posteriorment us proporcionarem les instruccions per empaquetar el producte i procedir al seu enviament al nostre centre logístic. Els costos de transport per a devolucions de productes no defectuosos són a càrrec del client.

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquest web, pots presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europeaaquí. PASTES LA COSA NOSTRA es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició per no inclosa.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola PASTAS LA COSA NOSTRA i l'usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb la contractació de productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de Lleida.